Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

NoCinderella
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viablackheartgirl blackheartgirl
NoCinderella
NoCinderella
0974 a83d 500
NoCinderella
9971 cd87 500
NoCinderella
NoCinderella
0512 3e14 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
NoCinderella
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viablackheartgirl blackheartgirl
NoCinderella
NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme vianihuhu nihuhu
NoCinderella
1756 f360
Reposted fromkarahippie karahippie vianihuhu nihuhu
NoCinderella
0943 80d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianihuhu nihuhu
NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme vianihuhu nihuhu

November 11 2019

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
NoCinderella
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
NoCinderella
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
NoCinderella
NoCinderella
[…] w dobrej relacji dwie strony dają coś od siebie, a nie tylko jedna bierze.
— Karolina Cwalina-Stępniak - "Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie działasz"
NoCinderella
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viadecoorkowa decoorkowa
NoCinderella
0638 f5ad 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee

November 10 2019

NoCinderella
2744 77e0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl