Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

NoCinderella
1708 3582
Reposted fromipo ipo viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
NoCinderella
0329 91a2 500
NoCinderella
NoCinderella
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
NoCinderella
NoCinderella
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik

May 18 2019

NoCinderella
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
9921 152d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
NoCinderella

May 17 2019

NoCinderella
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl