Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

NoCinderella
8512 b0e8
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaimmuff immuff
NoCinderella

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaimmuff immuff
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viaimmuff immuff
NoCinderella
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaimmuff immuff

July 17 2017

NoCinderella
3649 2aa3 500
NoCinderella
7784 f2bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
NoCinderella
Defektem wszystkich ludzi jest to, że czekają, by zacząć żyć, stąd też nie mają odwagi, by żyć każdą chwilą. (...) Wszyscy uczymy się żyć dopiero wtedy, gdy nie mamy już na co czekać; kiedy zaś czekamy, niczego nie możemy się nauczyć, bo nie żyjemy w konkretnej, żywej teraźniejszości, ale w jakiejś mdłej, odległej przyszłości.
— Emil Cioran "Na szczytach rozpaczy"
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaimmuff immuff
NoCinderella
Reposted frommayamar mayamar viaimmuff immuff
8295 619f 500
NoCinderella
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viaimmuff immuff
NoCinderella

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaimmuff immuff
1726 fea7 500
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaimmuff immuff
NoCinderella
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaimmuff immuff
NoCinderella
3111 04cf 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaimmuff immuff
NoCinderella
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimmuff immuff
NoCinderella
3858 6122 500
NoCinderella
Sukces nie lubi wewnętrznego monologu „o matko, jak mi się dziś nie chcę”, sukces lubi działanie. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaimmuff immuff
NoCinderella
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimmuff immuff
NoCinderella
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimmuff immuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl