Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

NoCinderella
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viafar-away far-away
NoCinderella
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viafar-away far-away
NoCinderella
NoCinderella
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
NoCinderella
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
NoCinderella
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viathesmajl thesmajl
NoCinderella
4478 ff96
Reposted fromiminlove iminlove viathesmajl thesmajl
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viabreakaway breakaway
NoCinderella
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viabreakaway breakaway
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viathesmajl thesmajl
NoCinderella
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
NoCinderella

September 19 2017

NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl