Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

NoCinderella
NoCinderella
1355 37f5 500
NoCinderella
NoCinderella
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
1924 044e
Reposted fromlittlefool littlefool viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viatouchthesky touchthesky
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatouchthesky touchthesky

October 19 2018

NoCinderella
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
NoCinderella
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
NoCinderella
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
2768 c1b1
8204 d377

sheisstrangerthanfiction:

"You will fucking do your arts.  I will sit on you and stare at you, and you will do your arts." — Responsibility Owl.  

Reposted fromvoristrip voristrip viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
8401 2cfd 500

jamespopsys:

Overground by James Popsys / taken on iphone 6

I’m on instagram too!

NoCinderella
NoCinderella
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl