Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

NoCinderella
8539 7a8b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
NoCinderella
NoCinderella
9039 51b1 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
9865 7e95
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
8449 cb56 500
:(
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
NoCinderella
8569 828e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
1433 17ff
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
NoCinderella
0109 9c1a 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
NoCinderella
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
NoCinderella
NoCinderella
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
NoCinderella
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
0962 79a1
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl