Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

NoCinderella
6734 1bda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Nie ma bladego pojęcia, jak długo to może potrwać. Ani jak siebie naprawić.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Teraz skoncentruj się na przetrwaniu, popłaczesz sobie później.
— Rachel Caine
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
7762 4cbe 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Walcz z pasją, wygrywaj z dumą, przegraj z szacunkiem, ale nigdy się nie poddawaj.
— Thomas Morgenstern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Czasy, gdy kobiety mogły się nad sobą bezkarnie roztkliwiać, już dawno minęły. Dwudziesty pierwszy wiek wymaga od nas twardych tyłków i ukrywania łez.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Czasem dobrze mieć kogoś, przed kim można się wygadać, nawet jeśli to niczego od razu nie zmieni. Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Dasz radę. Jesteś silniejsza, niż myślisz.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Ludzie zostali stworzeni do tego, żeby się nie poddawać.
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
4084 85a2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Dlaczego jesteś wobec siebie taka surowa? Życie jest już chyba dostatecznie ciężkie?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Jest bardzo charyzmatyczny. Bardzo atrakcyjny. Ma w sobie urok. Niemal zuchwałość. Tak jakby umiał cię ocalić przed tobą samą.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
Istnieje osobliwy rodzaj siły zrodzonej z lęku i świadomości, że nie masz już nic do stracenia.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoCinderella
7379 2d60
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl