Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

NoCinderella
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

November 09 2018

NoCinderella
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
NoCinderella
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
NoCinderella
7142 8373
NoCinderella
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
NoCinderella
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathesmajl thesmajl
NoCinderella

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
NoCinderella
2121 bd38

November 08 2018

NoCinderella
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl