Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
NoCinderella
Możesz kochać twoją matkę z całego ser­ca i twoją żonę, i two­je dzieci. Zdumiewające jest to, że dając całe swe ser­ce jed­nej oso­bie, nie mu­sisz przez to da­wać mniej in­nej. Wręcz prze­ciw­nie, każda z nich ot­rzy­muje więcej. Bo jeśli kochasz tyl­ko swo­jego przy­jaciela i ni­kogo więcej, siłą rzeczy ofiaru­jesz mu ser­ce dość ubo­gie. Zys­kałby, gdy­byś ofiaro­wał ser­ce także innym. 
— Anthony de Mello
Reposted fromraindrops raindrops

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl