Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

NoCinderella
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
5939 86ec 500
NoCinderella
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaanakarenina anakarenina
NoCinderella
8089 ec37
Reposted fromcalifornia-love california-love vianihuhu nihuhu
NoCinderella
1789 0e3b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
NoCinderella
6108 1ce5
Reposted fromcalifornia-love california-love vianihuhu nihuhu
NoCinderella
0534 640e
Reposted fromwwannie wwannie viagreysanatomy greysanatomy
NoCinderella
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything.
— Grey's anatomy
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaanakarenina anakarenina
NoCinderella
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaanakarenina anakarenina
NoCinderella
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
4387 2741
NoCinderella
3909 fcc4
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
NoCinderella
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianihuhu nihuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl