Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

NoCinderella
6446 0290 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
NoCinderella
NoCinderella
3268 6d8c
NoCinderella
5280 9fe2 500
NoCinderella
4486 c38f 500
NoCinderella
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
NoCinderella
Bo w życiu najważniejsze jest wsparcie. Warto wierzyć w siebie, bo to podstawa w życiu każdego człowieka. Ale warto mieć kogoś kto poda pomocną dłoń w razie upadku.
NoCinderella
5160 7f6d 500
NoCinderella
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaBirdofParadise BirdofParadise
NoCinderella
1311 fc99
NoCinderella
NoCinderella
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaBirdofParadise BirdofParadise

August 13 2017

NoCinderella
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
4847 794c 500

majesticwaters:

how I would want to travel and retire.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl