Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

NoCinderella
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
NoCinderella

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
3999 22d2 500
Reposted fromslodziak slodziak viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
NoCinderella
Możesz się schować ze strachu. Albo żyć po swojemu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
0064 7547
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
0252 efc1
NoCinderella
1386 145e 500
Reposted fromnutt nutt viaTheEvexe TheEvexe
NoCinderella
7263 034a 500
Reposted fromcontigo contigo viaTheEvexe TheEvexe
NoCinderella
NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
NoCinderella
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
NoCinderella
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
NoCinderella
6742 022c 500
NoCinderella
Zadano mi pytanie co robie po nocach, że nie śpię. Odpowiedziałam rozwijam sie, cokolwiek to dla Ciebie znaczy na danym etapie życia.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl